Kalmar Länstrafik

Infospread Euro AB

Maps & Navigation

se.infospread.android.mobitime.r.klt

App för att söka och köpa resa med buss- och tåg hos Kalmar Länstrafik. Appen innehåller: - Köp av mobilbiljett - Reseplanerare med realtidsvisning - Hållplatstider med realtidsvisning - Tidtabeller som är nedladdningsbara - Information om aktuella trafikavvikelser I appen kan du köpa mobilbiljett för korta och långa resor i Kalmar län. Säker betalning görs med bankkort, månadsfaktura eller Swish. Reseplaneraren hjälper dig att hitta bästa resealternativet mellan A och B. Hållplatstider visar information om avgående bussar från vald hållplats med avvikelser i realtid. Tidtabeller i appen ser ut precis som papperstidtabeller gjorde. Appen påminner dig om när giltighetstiden för en tidtabell håller på att gå ut och uppdaterar automatiskt. Kalmar Länstrafik tillhandahåller också trafikinformation när du reser utanför länet. Använd funktionen Res i annat län, så kan du söka och köpa resa i stora delar av Sverige - en app för 83% av Sverige. Appen bygger på mobilplattformen MobiTime®./div

App to search and purchase travel by bus and train in Kalmar County traffic. The app includes: - Purchase of mobile ticketing - Trip Planner with real time display - stop times with real time display - Timetables are downloadable - Information on current traffic anomalies In the app you can purchase mobile tickets for short and long trips in Missouri. Secure payment is made by credit card, monthly bill or Swish. Planner helps you to find the best travel option between A and B. Stop Times shows information about outgoing buses from the selected stop with deviations in real time. Timetables app looks just like paper timetables did. The app reminds you of the validity of the timetable is going out and automatically updates. Kalmar Länstrafik also provides traffic information when traveling outside the county. Use the Res in another county, you can search and buy travel in large parts of Sweden - an app for 83% of Sweden. The app is based on the mobile platform MobiTime®.king of thieves

Alphabetical

Genres